Annuleringsvoorwaarden 2018-03-06T16:03:34+00:00

Annuleringsvoorwaarden

Wilt u uw boeking annuleren?

Bij annuleringen zijn de Recron voorwaarden van toepassing:
Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

*Bij annulering meer dan drie maanden voor ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
*Bij annulering binnen drie tot twee maanden voor ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;|
*Bij annulering binnen twee tot één maand voor ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
*Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
*Bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

De vergoeding zal evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte ervan.